DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XANH TỐT NHẤT

8/8/2018|10:0
Dự án Xanh Villas của Xuân Cầu đã vô cùng vinh dự khi giành giải thưởng danh giá ở hạng mục “Dự án công trình xanh tốt nhất 2018” - Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018.

 

 

Dự án Xanh Villas củva Xuân Cầu đã vô cùng vinh dự khi  giành giải thưởng danh giá ở hạng mục “Dự án công trình xanh tốt nhất 2018”  của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018.

 

Phát triển Công trình Xanh là xu hướng tất yếu của thế giới và Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Xuân Cầu luôn hướng tới bảo vệ môi trường, phát triển bền vững cho các dự án của mình và mang tới khách hàng những giá trị tốt nhất, đúng theo tôn chỉ của Xanh Villas “ cống hiến cuộc sống địch thực”.