Thông tin liên hệ

Xanh Villas

Xuân Cầu Holdings

Địa chỉ: Khu đô thị Xanh Villas, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0964 648 555

Fax: 0243 747 5268

Xanh Villas

Đăng ký nhận thông tin

Xanh Villas

 • Creative
 • Elegant
 • Gallant
 • Glamour A
 • Glamour B
 • Glamour C
 • Glorious
 • Harmorny
 • Honour
 • Palm A
 • Palm B
 • Palm C
 • Palm D
 • Palm E
 • Pride A
 • Pride B
 • Special