Thông tin liên hệ

Xanh Villas

Xuân Cầu Holding

Địa chỉ: Khu đô thị Xanh Villas, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0964 648 555

Fax: 0243 747 5268

Xanh Villas

Đăng ký nhận thông tin

Xanh Villas

  • Creative
  • Elegant
  • Gallant
  • Glamour A
  • Honour