Bản đồ tiện ích

Xanh Villas

Xanh Villas

1Vườn động thực vật Moan Farm

2Pool BBQ

3Bể bơi tiêu chuẩn 5 sao

4Sân chơi trẻ em

5Minimart

6Gym Centre

7Ghế nghỉ ven suối

7Ghế nghỉ ven suối

7Ghế nghỉ ven suối

7Ghế nghỉ ven suối

7Ghế nghỉ ven suối

8Suối Ngọc – Vua Bà

9Bến Kayak

10May Spa

11Karaoke

12Phòng hội nghị Sơn Tinh

13Bể cá Koi

14Nhà hàng Lam

15Phòng hội nghị Tản Viên

16Beer Garden

17River BBQ

18Khu vui chơi trẻ em ngoài trời

19Khu cắm trại Mộc Camp

20Khu tập Gym ngoài trời

21Vườn hoa tiểu cảnh

21Vườn hoa tiểu cảnh

22Outdoor Park

23Vườn thú

24Mê cung cây

25Đường dạo ven suối

25Đường dạo ven suối

25Đường dạo ven suối

25Đường dạo ven suối

Xanh Villas
Xanh Villas

1Vườn động thực vật Moan Farm

2Pool BBQ

3Bể bơi tiêu chuẩn 5 sao

4Sân chơi trẻ em

5Minimart

6Gym Centre

7Ghế nghỉ ven suối

8Suối Ngọc – Vua Bà

9Bến Kayak

10May Spa

11Karaoke

12Phòng hội nghị Sơn Tinh

13Bể cá Koi

14Nhà hàng Lam

15Phòng hội nghị Tản Viên

16Beer Garden

17River BBQ

18Khu vui chơi trẻ em ngoài trời

19Khu cắm trại Mộc Camp

20Khu tập Gym ngoài trời

21Vườn hoa tiểu cảnh

22Outdoor Park

23Vườn thú

24Mê cung cây

25Đường dạo ven suối

Xanh Villas

Ảnh tiện ích

Xanh Villas

GYM Centre

Out Door Park

Mê Cung Cây

Sân chơi Trẻ Em

Khu Vui Chơi Trẻ Em Ngoài Trời

Karaoke

Khu Cắm Trại Mộc Camp

Bể Cá Koi

May Spa

Ghế nghỉ ven suối

Bể bơi tiêu chuẩn 5*

Khu tập Gym ngoài trời

Đường dạo ven suối

Phòng Hội nghị Tản Viên

Kayak

River BBQ

Nhà Hàng Lam

Minimart

Beer Garden

Vườn Hoa Tiểu Cảnh

Pool BBQ

Vườn động Thực Vật Moan Farm

Vườn Thú

Hội Trường Tản viên

SUỐI NGỌC - VUA BÀ

Xanh Villas
Xanh Villas

Đăng ký nhận thông tin

Xanh Villas

 • Creative
 • Elegant
 • Gallant
 • Glamour A
 • Glamour B
 • Glamour C
 • Glorious
 • Harmorny
 • Honour
 • Palm A
 • Palm B
 • Palm C
 • Palm D
 • Palm E
 • Pride A
 • Pride B
 • Special